2 1 3 4 5

Zdravlje

Zdravlje je naše najveće bogatstvo i trebalo bi da se trudimo da ga čuvamo i dobro se o njemu staramo.

Nažalost, to nije uvek slučaj i često se sa sopstvenim zdravljem poigravamo i shvatamo ga olako. Naša nova sekcija o zdravlju sadrži mnogo zanimljivih i važnih informacija o tome kako se starati o zdravlju i kako ga očuvati, takođe i u smislu aktivne profilakse i prevencije bolesti i fizioloških simptoma nedostataka.